Μαρούσι, Δεκέμβριος 2016 - 1η έκδοση.

Περιεχόμενα

1. Ο Θεσμός της Μαθητείας

1.1. Ορισμός

1.2. Ο θεσμός της μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ

1.3. Νομικό πλαίσιο μαθητείας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

2. Ειδικότητες της «Τάξης Μαθητείας»

3. Λειτουργία Τμημάτων Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας

4. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού έργου

5. Βήματα υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας για το σχολικό έτος 2016 – 2017

6. Αιτήσεις υποψήφιων μαθητευομένων

7. Διαχείριση Μαθητείας

8. Αξιολόγηση της Τάξης Μαθητείας

9. Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Συμβαλλόμενων Μερών

9.1. Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην υλοποίηση της «Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

9.2. Υποχρεώσεις μαθητευομένων

9.3. Δικαιώματα μαθητευομένων

10. Βιβλιογραφία - Θεσμικό πλαίσιο

- Ν. 4186/2013 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

- Ν. 4386/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

- ΚΥΑ 20405/373/5-5-2016 “Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας”(ΦΕΚ 1371 τ.Β’)

- ΥΑ Φ7/179513/Δ4/26-10-2016 «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.» (ΦΕΚ 3529 τ.Β’)

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 32 guests

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

3385726

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
286
390

Η IP σας είναι: 35.172.111.47