Μαρούσι, Δεκέμβριος 2016 - 1η έκδοση.

Περιεχόμενα

1. Ο Θεσμός της Μαθητείας

1.1. Ορισμός

1.2. Ο θεσμός της μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ

1.3. Νομικό πλαίσιο μαθητείας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

2. Ειδικότητες της «Τάξης Μαθητείας»

3. Λειτουργία Τμημάτων Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας

4. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού έργου

5. Βήματα υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας για το σχολικό έτος 2016 – 2017

6. Αιτήσεις υποψήφιων μαθητευομένων

7. Διαχείριση Μαθητείας

8. Αξιολόγηση της Τάξης Μαθητείας

9. Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Συμβαλλόμενων Μερών

9.1. Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην υλοποίηση της «Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

9.2. Υποχρεώσεις μαθητευομένων

9.3. Δικαιώματα μαθητευομένων

10. Βιβλιογραφία - Θεσμικό πλαίσιο

- Ν. 4186/2013 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

- Ν. 4386/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

- ΚΥΑ 20405/373/5-5-2016 “Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας”(ΦΕΚ 1371 τ.Β’)

- ΥΑ Φ7/179513/Δ4/26-10-2016 «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.» (ΦΕΚ 3529 τ.Β’)

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 7 guests

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

2921342

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
194
311

Η IP σας είναι: 3.236.170.171