Τεχνική Ορολογια

ALU, Arithmetic Logic Unit – Αριθμητική Λογική Μονάδα, εκτελεί τις αριθμητικές και λογικές λειτουργίες

Amplifier operational – Τελεστικός Ενισχυτής

Analog to Digital Converter – Μετατροπέας Αναλογικού σε Ψηφιακό σήμα

Bimetallic Strip – Διμεταλλικό Ελασμα

Closed Loop – Κλειστός Βρόχος

Command Value – Τιμή Εντολής

Comparator – Συγκριτής

Computer Control – Ελεγχος με υπολογιστή

Contactor – Επαφέας

Contro Valve – Βαλβίδα Ελέγχου

Controller – Ελεγκτής

CPU, Central Processing Unit – Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Data Logging – Καταγραφή Δεδομένων

Dead Time – Νεκρός Χρόνος

Detector– Αισθητήρας Μέτρησης

Digital to Analog Converter – Μετατροπέας Ψηφιακού σε Αναλογικό σήμα

EEPROM, Electrically Erasable ROM - Δυνατότητα επανεγραφής ηλεκτρικά

EPROM, Erasable PROM – Δυνατότητα επανεγραφής με την απομάκρυνση ενός κομματιού πλάκας πολυστερίνης (Mylar) που καλύπτει ένα παράθυρο

Error Detector – Μετρητής σφάλματος

Feed Back, Ανάδραση, Ανατροφοδότηση – Συνεχόμενη επιτήρηση εξόδου ενός συστήματος

Fuzzy Logic – Ασαφής λογική

I to P Converter – Μετατροπέας Ρεύματος σε Πίεση

Input – Είσοδος. Σήμα τάσης ή ρεύματος που στέλνει μια μονάδα για επεξεργασία

Interfase – Σύστημα Ενδοσυνεννόησης μεταξύ αισθητήρα και επεξεργαστή, μετατροπή τόσο αναλογικού σε ψηφιακό σήμα όσο και το αντίστροφο

Inverter – Αναστροφέας

Ladder Diagram, Διάγραμμα σκάλας – Γλώσσα προγραμματισμού PLC

Mercury Switch – Διακόπτης Υδραργύρου

Micro Computer – Μικροϋπολογιστής

Micro Processor – Μικροεπεξεργαστής

Negative Feedback – Αρνητική Ανατροφοδότηση

NVRAM , Non Volatile RAM – Συνδιασμός RAM και EEPROM λειτουργεί κατά τις διακοπές ρεύματος

Offset Error –Σφάλμα Αντισταθμίσεως

On / Off Control – Ελεγχος Ανοιξε / Κλείσε

Open Loop – Ανοικτός Βρόχος

Optocψψαoupler – Οπτοσυζεύκτης , Οπτικός απομονωτής

Output – Εξοδος. Εντολή από τον επεξεργαστή για εκτέλεση

Photodetector – Φωτοαισθητήρας, Φωτομετρητής

PLC, Programmeble Logic Controller – Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής

Potentiometer – Ποτενσιόμετρο

PROM, Programmable ROM – Προγραμματιζόμενη μνήμη

Proportional Control – Αναλογικός Ελεγχος

RAM, Random Access Memory – Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης, Προσωρινά αποθηκευμένες πληροφορίες

Rate Control – Ελεγχος Ρυθμού

Reference signal – Σήμα Αναφοράς

Relay - Ηλεκτρονόμος. Ρελέ είναι ένας ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης που ελέγχει κάποιες επαφές

Relay dashpot – Ηλεκτρονόμος Απόσβεσης

Relay Fast Reacting – Ηλεκτρονόμος Ταχείας Αντιδράσεως

Relay Overload – Ηλεκτρονόμος Υπερφορτώσεως

Relay Time Delay – Ηλεκτρονόμος με χρονική καθυστέρηση

Reset Control – Ελεγχος Επαναεντάξεως

Rise Time – Χρόνος Ανυψώσεως

ROM, Read Only Memory – Αντιπροσωπεύουν μόνιμα αποθηκευμένες πληροφορίες.

RTU, Remote Terminal Unit– Τερματική Μονάδα Ελέγχου

Sensors - Αισθητήρες. Διακόπτης ψηφιακός ή αναλογικός που συμπληρώνει ένα κλειστό κύκλωμα ή δίνει ηλεκτρικό σήμα σε ένα PLC

Servomechanism – Σερβομηχανισμός

Set point – Σημείο Ρυθμίσεως

Settling Time – Χρόνος Αποκαταστάσεως

SML, Statement list – Λίστα προγράμματος

Stability– Ευστάθεια

Supervisory Computer Control – Εποπτικός Ελεγχος με Υπολογιστή

Synchro – Συγχρονο Σύστημα

Synchro Control Transformer – Συγχρονομετασχηματιστής Ελέγχου

Synchro differential – Συγχρονοδιαφορικό

Synchro Generator – Συγχρονογεννήτρια

Synchro motor – Συγχρονοκινητήρας

System Error – Σφάλμα Συστήματος

System Input – Εισοδος Συστήματος

System Output – Εξοδος Συστήματος

Therm – Θερμικό προστασίας κινητήρων

Thermocouple – Θερμοστοιχείο

Valve (Control) – Βαλβίδα Ελέγχου

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 9 guests

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

3624864

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
271
105

Η IP σας είναι: 3.236.145.153