ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ “ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κ.Υ.Α.“Καθορισμός των Τεχνικών Προδιαγραφών για τα Εσωτερικά ∆ίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών” (ΦΕΚ Β 2776/15.10.2012) ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-

ΦΑΣΗ Β

Μελέτη εγκατάστασης για το εσωτερικό δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιώνγια τονέο κτίριο του Ο.Α.Σ.Π. ∆ιεύθυνση Έρευνας - ΙΤΣΑΚ στη Θεσσαλονίκη

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 22 guests

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

2918977

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
103
42

Η IP σας είναι: 35.171.146.141