Στις 10 και 11 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με χορηγία της εταιρείας I2QS, συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας «Σχεδιασμός καλωδίωσης» της CENELEC TC 215 “Ηλεκτροτεχνικές απόψεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών”. Ο ΕΛΟΤ λειτουργεί την αντίστοιχη ελληνική Τεχνική Επιτροπή, ΕΛΟΤ/ΤΕ 93 “Εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατοικιών και κτιρίων” στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από δημόσιους φορείς, την ακαδημαϊκή κοινότητα και από παραγωγικούς φορείς.
Ενδεικτικά πρότυπα της CENELEC TC 215 αποτελούν οι σειρές ΕΛΟΤ ΕΝ 50173 «Τεχνολογία πληροφοριών – Γένια-συστήματα καλωδιώσεων»  και ΕΛΟΤ ΕΝ 50174 «Τεχνολογία πληροφοριών – Εγκατάσταση καλωδίωσης» τα οποία αναφέρονται και στο ΦΕΚ 2776/15-10-2012 «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού».
Ο ΕΛΟΤ ως εθνικός φορέας τυποποίησης και μέλος των CEN-CENELEC-ISO-IEC παρακολουθεί και συμμετέχει στις εργασίες τους προωθώντας τις ελληνικές θέσεις και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 23 guests

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

3016574

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
828
273

Η IP σας είναι: 54.174.225.82