ΕΚεΠις: Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Οχημάτων (pdf: 127p)

Τι αφορά
Ο Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Οχημάτων προσφέρει εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη εργασία σε επαγγελματικούς χώρους όπου εκτελούνται εργασίες επισκευής και συντήρησης όλων των ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων του αυτοκινήτου, καθώς και εργασίες διάγνωσης/ανεύρεσης βλαβών και ελέγχου καλής λειτουργίας όλων των ηλεκτρονικών – ηλεκτρικών συστημάτων για κάθε τύπο οχημάτων.
Ο Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Οχημάτων έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εκτελεί υπεύθυνα, εμπρόθεσμα και με επαγγελματική δεοντολογία τις σχετικές εργασίες επί του αυτοκινήτου, ακολουθώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. Εκτελεί τις εργασίες τηρώντας τους κανονισμούς ασφάλειας εργασίας και προστασίας περιβάλλοντος. Επίσης χρησιμοποιεί με σωστό τρόπο τα εργαλεία, τις διαγνωστικές συσκευές και τα ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής, συντήρησης και διάγνωσης των οχημάτων. 


Οι υφιστάμενες ειδικεύσεις/κατευθύνσεις του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας είναι οι ακόλουθες:
Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων
Ηλεκτρολόγος Βαρέων Οχημάτων
Τεχνίτης ηλεκτρολόγος μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Οι τάσεις εξέλιξης του επαγγέλματος επάγονται από παράγοντες τεχνολογικής εξέλιξης, νομικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, δημοσιονομικούς κλπ. Η τάση του επαγγέλματος είναι η ολοένα ενσωμάτωσή και συγχώνευσή του με αυτή του μηχανικού αυτοκινήτων καθώς ολοένα και περισσότερα τμήματα και υπομηχανισμοί του αυτοκινήτου ενσωματώνουν ηλεκτρονικούς αυτοματισμούς που ελέγχονται είτε από αυτόνομο εγκέφαλο (controller) είτε από τη γενική μονάδα ελέγχου που είναι ο «εγκέφαλος του αυτοκινήτου».
Οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν αναπτυξιακή δυναμική αφορούν κυρίως τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα του αυτοκινήτου.
Οι προοπτικές για τον Τεχνίτη Ηλεκτρολόγο Οχημάτων είναι σχετικά καλές, εφόσον διαθέτει γνώσεις και δεξιότητες για τα σύγχρονα συστήματα του αυτοκινήτου. Παρατηρείται μεγάλη ζήτηση σε εξειδικευμένο προσωπικό με ειδικές γνώσεις στην χρήση Η/Υ, προγραμμάτων διάγνωσης και αγγλικής τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου. Τέλος, η προοπτική του επαγγέλματος είναι η εξειδίκευση και ενσωμάτωση επιπλέον γνώσεων ώστε τελικά σε βάθος χρόνου να συγχωνευτεί με την ειδικότητα του μηχανικού αυτοκινήτου.

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 30 guests

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

2993929

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
193
173

Η IP σας είναι: 3.81.89.248