Στις 15 Οκτωβρίου 2012 εκδόθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2776/15-10-2012 η Κ.Υ.Α με Αριθ.οικ. 4102/819, η οποία αφορά τον «Καθορισμό των Τεχνικών Προδιαγραφών για τα Εσωτερικά Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ) και την τροποποίηση του Άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού».

Η Κ.Υ.Α αφορά τον Καθορισμό των νέων Τεχνικών Προδιαγραφών για τα ΕΔΗΕ και θα πρέπει να κοινοποιηθεί για να γίνει αντικείμενο μελέτης και γνώσης προς όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι θα κληθούν να εφαρμόσουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα ΕΔΗΕ σε όλες τις νέες οικοδομές.

Η Κ.Υ.Α δεν καθορίζει επαγγελματικά δικαιώματα στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των ΕΔΗΕ, παρά μόνο τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα ΕΔΗΕ σε όλες τις νέες οικοδομές. Επίσης, με την τροποποίηση της Παραγράφου 3 του  Άρθρου 30 «Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» του Κτιριοδομικού Κανονισμού από την Κ.Υ.Α, επιβεβαιώνεται ότι οι «Εγκαταστάσεις Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών – Ασθενών Ρευμάτων» εντάσσονται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Κτιριοδομικός Κανονισμός) ως αναπόσπαστο κομμάτι των  Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 26 guests

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

3017307

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
228
251

Η IP σας είναι: 54.161.98.96