ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σύστημα Μαθητείας

Το σύστημα αυτό απευθύνεται κυρίως σε μαθητές/τριες που μετά την Γ’ τάξη Γυμνασίου, δεν πρόκειται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε σχολεία του συστήματος της τυπικής εκπαίδευσης, και διαρκεί δύο χρόνια. Παρέχει εναλλασσόμενη Πρακτική και Θεωρητική Κατάρτιση. Η Πρακτική Κατάρτιση παρέχεται στη βιομηχανία, τρεις μέρες τη βδομάδα, όπου οι μαθητευόμενοι εργάζονται με αμοιβή. Η Θεωρητική Κατάρτιση παρέχεται σε Τεχνικές Σχολές, δύο μέρες τη βδομάδα.

Στο Σύστημα Μαθητείας μπορούν να γίνουν δεκτά άτομα που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους ή θα το συμπληρώσουν το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, του έτους εγγραφής τους.

Μαθητές/τριες που υπερβαίνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Σύστημα Μαθητείας, εκτός από πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από άδεια της αρμόδιας αρχής.

Στο Σύστημα Μαθητείας εγγράφονται όσοι /ες έχουν φοιτήσει στη Β’ τάξη του Γυμνασιακού Κύκλου.
Οι αιτήσεις εγγραφής των μαθητευομένων υποβάλλονται στις Τεχνικές Σχολές και στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας.

Η επιλογή των μαθητευομένων γίνεται σύμφωνα με τα πιο κάτω κριτήρια:

 - Επίδοση στα Ελληνικά, τα Αγγλικά και τα Μαθηματικά της Β’ τάξης

 - Διαγωγή

 - Αρτιμέλεια ή άλλα απαραίτητα στοιχεία υγείας, που να επιτρέπουν στο /στη μαθητευόμενο /η να εξασκήσει την ειδικότητα της προτίμησής του/της.

 - Ενδιαφέρον για την ειδικότητα, όπως εργοδότηση μαθητευομένου /ης, σχέσης επαγγέλματος του πατέρα με την ειδικότητα που επιλέγει ο /η μαθητευόμενος /η.

Οι ειδικότητες που προσφέρει το Σύστημα Μαθητείας είναι:
Οικοδόμοι, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Ελασματουργοί – Συγκολλητές, Κατασκευαστές Αλουμινίων, Υδραυλικοί – Συγκολλητές, Ηλεκτροτεχνίτες, Επιπλοποιοί – Ξυλουργοί, Κοπτική – Ραπτική.

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 15 guests

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

3384350

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
77
191

Η IP σας είναι: 3.239.8.7