1η Επιτροπή

Επιτροπή  για την παραγωγή υλικού διάχυσης, υλικού εκπαίδευσης και την επιμόρφωση των πολλαπλασιαστών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών στις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ», συγκροτήθηκε, με απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Η Επιτροπή, έχει  ως εξής:

1. Μανατάκης Γεώργιος του Ανδρέα,  Διευθυντής του 1ου ΕΚ Ηρακλείου, κλ. ΠΕ17.06 [ΜΗΧ/ΓΟΙ ΤΕΙ-ΝΑΥΠ. ΕΜΠ. ΝΑΥΤ. ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ. ΤΕΧΝ. (ΚΑΤΕ. ΕΝΕΡΓ. ΜΗΧ/ΓΟΥ)], Μέλος.

2. Τζωρτζάκης Ιωάννης του Αντωνίου,  Σχολικός Σύμβουλος κλ. ΠΕ12 (Πολιτικών Μηχανικών, Αρ- χιτεκτόνων, Τοπογράφων) με έδρα το Ηράκλειο, Μέλος.

3. Μπίρμπα Ελισάβετ του Γεωργίου, ΑΔΤ:  Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ17.07 (ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΥΡ- ΓΟΙ-ΗΛ/ΓΟΙΤΕΙ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ. (ΚΑΤΕ.ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ ΓΟΥ)), Μέλος.

Πρόεδρος ορίστηκε  ο Μανατάκης Γεώργιος και καθήκοντα γραμματέα θα ασκεί ο Γεωργαλής Γεώργιος του Βασιλείου,   εκπ/κός κλ. ΠΕ17.03 (ΗΛΕ- ΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ) του 6ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου.

Το έργο της Επιτροπής/Ομάδας Εργασίας έχει  ως εξής:

• Παραγωγή υλικού διάχυσης και υλικού εκπαίδευσης

• Υποστήριξη και συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης (ημερίδες κ.λπ.) πιλοτικής εφαρμογής

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων στην πιλοτική εφαρμογή

• Επιμόρφωση των πολλαπλασιαστών, των εκπαιδευτικών στα ΕΠΑΛ και των εκπαιδευτών στις επιχειρήσεις • Συνεργασία με άλλους φορείς στο πλαίσιο του προ-
γράμματος

• Υποστήριξη της αποτίμησης πιλοτικού προγράμματος - Συμπεράσματα.

2η Επιτροπή

Επίσης το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε τη  σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής που θα καθορίζει αναλυτικά τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος «Ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ»  

Η Επιτροπή έχει  ως εξής:

1. Αρχοντάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη,  Διευθυντής του 6ου ΕΠΑ.Λ Ηρακλείου, κλ. ΠΕ17.02 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΑΣΕΤΕΜ), Μέλος.

2. Καθαράκης Μιχάλης του Εμμανουήλ,   Διευθυντής του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρα- κλείου, Μέλος.

3. Παναγιωτάκης Νικήτας του Μιχαήλ,   Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ17.07 [ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ-ΗΛΕ- ΚΤΡΟΥΡΓΟΙ-ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ. ΤΕΧΝ. (ΚΑΤΕ. ΕΝΕΡΓ. ΜΗΧ/ΓΟΥ)] του 5ου ΕΠΑ.Λ Ηρακλείου, Μέλος.

Πρόεδρος ορίστηκε  ο Αρχοντάκης Κωνσταντίνος και καθήκοντα γραμματέως θα ασκεί η Γαργανουράκη Αικατερίνη του Μιχαήλ,   Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ18.35 (Τουριστικών Επιχειρήσεων) του 1ου ΕΠΑ.Λ Ηρακλείου.

Το έργο της Επιτροπής έχει ως εξής:

• Καταγραφή της διεθνούς και ελληνικής εμπειρίας και αποτίμηση παρεμφερών δράσεων και σχεδιασμός μοντέλου αξιολόγησης του πιλοτικού προγράμματος (εργαλεία, μεθοδολογία, διεξαγωγή έρευνας πεδίου και εξαγωγή συμπερασμάτων).

• Αναλυτικός καθορισμός της διαδικασίας και των κριτηρίων αξιολόγησης του Προγράμματος.

• Συνεχής αξιολόγηση όλων των διαδικασιών και της πορείας υλοποίησης της μαθητείας που θα αφορά, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες προετοιμασίας της τάξης μαθητείας, επιλογής επιχειρήσεων, τοποθέτησης μαθητευόμενων και αρχικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι ανωτέρω Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας ορίζονται αμειβόμενες ως προς όλα τα μέλη και τους γραμματείς και  θα απασχοληθούν   μέχρι και τις 31/05/2018.

Οι συνεδριάσεις των μελών τους θα πραγματοποιούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση Οι Επιτροπές/ Ομάδες Εργασίας θα λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 29 guests

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

3016409

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
663
273

Η IP σας είναι: 54.224.133.198