Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) ως ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία, ιδρύθηκε το 1964 (Ν. 4379/1964) από τον τότε Πρωθυπουργό και Υπουργό Παιδείας Γεώργιο Παπανδρέου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (άρθρο 24), το Π.Ι. αποτελεί ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία, εδρεύει στην Αθήνα και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. To Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι ο παλαιότερος ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας σε ζητήματα παιδείας και με το έργο του συμβάλλει ουσιαστικά στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Κύριος σκοπός του Π.Ι. είναι η πολύπλευρη μελέτη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, η υποβολή προτάσεων, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Παιδείας για όλα τα θέματα της εκπαίδευσης, καθώς και η εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό επίπεδο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ: 1ος  ΤΑΞΗ: Α'

α/α

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

1

Ηλεκτροτεχνία

4

2

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

2

3

Εφαρμογές Η/Υ

4

Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολ. Σχεδίου

2

5

Στοιχεία Ηλεκτρονικής

2

6

Εισαγωγή στους Αυτοματισμούς

2

7

Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο

8

Εργασιακό Περιβάλλον του Ηλεκτρολογικού τομέα

1

 ΣΥΝΟΛΟ

20

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ:             1ος   ΤΑΞΗ: Β'

α/α

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

1

Επαγγελματικό Περιβάλλον του Ηλεκτρολόγου

1

2

Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκ/του και Σχέδιο Ηλεκτρικού Συστήμ. Αυτοκ/του

5

3

Συστήματα Ελέγχου Αυτοκινήτου

3

4

Ηλεκτρικές Μηχανές

2

5

Μηχανολογία Αυτοκινήτου

2

6

Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο Αυτοκινήτου

7

Ηλεκτρική Ενέργεια και Περιβάλλον

2

ΣΥΝΟΛΟ

24

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ: 1ος   ΤΑΞΗ: Β'

α/α

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

1

Επαγγελματικό Περιβάλλον του Ηλεκτρολόγου

1

2

Συστήματα Αυτοματισμών

2

3

Εργαστήριο Αυτοματισμού

4

Ηλεκτρικές Μηχανές

2

5

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

5

6

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές

2

7

Εφαρμογές Η/Υ

8

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

9

Ηλεκτρική Ενέργεια και Περιβάλλον

2

ΣΥΝΟΛΟ

24

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ: 2ος   ΤΑΞΗ: Α'

α/α

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

1

Οργάνωση και Διαχείριση Επιχείρησης

2

2

Ηλεκτρομηχανικά και Ηλεκτρονικά Συστήματα Αυτοκινήτου

6

3

Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Αυτοκινήτου

4

Συστήματα Ελέγχου και Αυτοματισμών Αυτοκινήτου

6

5

Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Αυτοματισμών Αυτοκινήτου

ΣΥΝΟΛΟ

26

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ: 2ος   ΤΑΞΗ: Α'

α/α

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

1

Οργάνωση και Διαχείριση Επιχείρησης

2

2

Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

4

3

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις - Υποσταθμοί

3

4

Ανελκυστήρες

2

5

Αυτοματισμοί και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

3

6

Εργαστήριο Αυτοματισμών και Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

7

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

ΣΥΝΟΛΟ

26

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 19 guests

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

3015258

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
77
256

Η IP σας είναι: 3.87.250.158